Обадете ни се на:
тел: 042 690 106
 
 
 
 
 
 

Документи

2023

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2024

Бюджет 2024

 

Обяснителна записка

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2023

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2023

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2023

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2023

Бюджет 2023

 

2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022

Бюджет 2022

 

2021/2022

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2021

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2021

Стратехия за развитие

План БДП

График на провеждане на педагогическите ситуации по тематична област „Безопасност на движението по пътищата“

Програма за опазване живота и здравето на децата в пътното движение

 

Архив

План БДП

Бюджет 2021г-ДГ33 Люляк

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2020

Правилник - COVID19

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.03.2020

Бюджет 2020

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.12.2019

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.09.2019

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2019

Отчет 03.2019

Бюджет 2019

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина

Отчет за касовото изп. на ДГ33към 31.12.2018

Отчет 09.2018

Отчет 06.2018

Касов отчет 06.2018

Отчет 04.2018

Касов отчет 04.2018

Отчет 03.2018

Отчет 02.2018

Отчет 01.2018

Отчет 01-12.2017

Отчет 01-11.2017

Отчет 01-10.2017

Отчет 01-09.2017

Отчет 01-08.2017

Отчет 01-07.2017

Отчет 01-06.2017

Отчет 01-05.2017

Отчет 01-04.2017

Отчет 01-03.2017

Отчет 01-02.2017

Отчетни данни 2016

Свържете се с нас

ДГ №33 "ЛЮЛЯК", ГР.СТ.ЗАГОРА

гр. Стара Загора, кв."Зора"

Тел: 042 690 106

Mail: info-2410819@edu.mon.bg

Форма за контакт