Обадете ни се на:
тел: 042 690 106
 
 
 
 
 
 

Новини

Възпитанието и обучението по БДП е системен и непрекъснат процес за формиране на граждански компетентности и качества на детето и сa част от цялостното образование и възпитание на личността. Формирането на защитни механизми при децата за съхраняване и безопасност при движение по пътищата е приоритет за детската градина.


Откриваме Великденска изложба и боядисваме яйца пред църквата "Св. Николай",гр.Ст.Загора.


Правила за безопасност на децата и учениците в компютърната мрежа в детската градина, училището и в интернет, разработени от Държавна агенция "Закрила на детето" с участието на експерти от отдел "Киберсигурност" към Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" и с Центъра за безопасен интернет:

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf

 

Наръчник за родители, разработен от Асоциация "Родители":

https://drive.google.com/file/d/19FPprH5evfjvAOG3q48QtgWmod6u1kBM/view?usp=sharing.

Свържете се с нас

ДГ №33 "ЛЮЛЯК", ГР.СТ.ЗАГОРА

гр. Стара Загора, кв."Зора"

Тел: 042 690 106

Mail: info-2410819@edu.mon.bg

Форма за контакт